رستوران سان ست (Sunset) استانبول

0212-2870357

رستوران قیمت بالا

با دید عالی تنگه و پل بسفر غذای ترک و بین المللی

رستوران سان ست استانبول