رستوران طغرا ( Tugra) استانبول

0212-3264646

رستوران قیمت بالا و کیفیت عالی

در منطقه بسفر با غذای ترک

رستوران طغرا استانبول